สมาคมคนพิการจันทบุรี เปิดโครงการศูนย์บริการ ซ่อมรถโยก รถวีลแชร์ และเครื่องช่วยความพิการ

สมาคมคนพิการจันทบุรี เปิดโครงการศูนย์บริการ ซ่อมรถโยก รถวีลแชร์ และเครื่องช่วยความพิการ

Publish 2016-08-30 19:15:48

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 59  ที่ลานค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกมล บุญจันทร์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) นำพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมาชิกสมาคมคนพิการ (ทางการเคลื่อนไหว) ประชาชนและนักศึกษาอาชีวะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการซ่อมรถโยก รถวีลแชร์ และเครื่องช่วยความพิการจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับเกียรติจากนางเกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและเปิดป้ายสำนักงานสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานชมรมกีฬาคนพิการทุกประเภท จังหวัดจันทบุรีและศูนย์บริการซ่อมรถโยก รถวีลแชร์ เครื่องช่วยความพิการจังหวัดจันทบุรีโดยสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) เป็นสมาคมคนพิการประจำจังหวัดประเภทความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมฯ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องของการซ่อมและดัดแปลง อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้เหมาะสมและใช้งานได้โดยสะดวก รวมทั้งประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในการนำส่งรถโยก รถวีลแชร์ เครื่องช่วยความพิการที่เกิดการชำรุด โดยนำมายังศูนย์บริการฯ เพื่อดำเนินงานแก้ไขซ่อมแซม ดัดแปลง และนำส่งคืนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 


 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน