มุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง-พระราชินี

"มุกดาหาร" จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง-พระราชินี

Publish 2016-09-10 19:43:38

วันที่ 10 ก.ย.2559 ที่พักสงฆ์วัดกลาง บ้านดงหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาด ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนกันยายน 2559

 

 


โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร  เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนมาก

 
หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แล้วพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระคาถา ในบท สัตตะติวัสสุรัชชะกาละวะระทานะคาถา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 


ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตเกิดความสงบ ร่มเย็น สันติสุข โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

 

 

 


       
ภาพ / ข่าว : อนุศักดิ์  แสนวิเศษ - เสาวภา  แสนวิเศษ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มุกดาหารติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์