เป็นพระมหากรุณาธิคุณ.. สมเด็จพระราชินี ทรงสรรแบบผมด้วยพระหัตถ์ ให้แก่ "ปุ๊ก อาภัสรา" คว้านางงามโลก!!

Publish 2016-10-18 10:03:06

อาภัสราผู้นี้มีนิคเนมว่า “ปุ๊ก” ศิษย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย ได้ครองมงกุฎนางสาวจักรวาล อาภัสราว่า ดิฉันเป็นหนี้พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยแท้ จึงได้รับความสำเร็จสูงเกียรติครั้งนี้ สมเด็จฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าและมีพระกระแสรับสั่งให้ดิฉันเดินไปเดินมาให้ทอดพระเนตร และมั่นพระทัยว่า ดิฉันเดินได้สง่างาม ซ้ำยังมีพระกระแสรับสั่งต่อไปอีกว่า ให้ดิฉันเปลี่ยนทรงผมใหม่ จะได้ดูสวยงามขึ้น อาภัสรากล่าวเสริมว่า สมเด็จฯ คงทรงพอพระทัยมากที่ดิฉันชิงมงกุฎมาได้ (จาก เดลิ สเก้ทช์)

 

 

 

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๓๒ พรรษา ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญพระบารมีว่า เป็นผู้ทรงมีพระสิริโฉมสวยที่สุด และทรงฉลองพระองค์งดงามที่สุดของโลก เป็นผู้ที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งแนะนำแก่อาภัสราให้รู้จักการเดิน, การนั่ง และการวางตัว ตลอดจนทรงแนะนำแบบผมให้เหมาะบุคลิกลักษณะ ในการประกวดความงามของสาวสวยทั่วโลกที่ไมอามี่ จนกระทั่งอาภัสราได้ครองตำแหน่ง สตรีที่สวยที่สุดของโลก” (จาก เดอะซัน)

 


พระกรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงสนพระทัยต่อการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลของ อาภัสรา หงสกุล ในฐานะตัวแทนที่จะไปเชิดชูเกียรติของกุลสตรีไทยในต่างแดน ทรงสรรแบบผมด้วยพระหัตถ์ ให้แก่นางสาวไทยด้วยพระองค์เองถึง ๓ แบบ อันเป็นแบบที่จะต้องแต่งในกาละอันสำคัญทั้งสิ้น คือ แบบผมแต่งชุดไทยกลางวัน แบบผมแต่งชุดไทยราตรี และแบบผมแต่งชุดราตรีสากล ซึ่งแต่ละแบบก็ได้ทรงเลือกสรรให้เข้ากับรูปหน้าของอาภัสราได้อย่างดียิ่ง..

ทั้งนี้ อาภัสรา หงสกุล ชื่อเล่น ปุ๊ก นางสาวไทย พ.ศ. ๒๕0๗ คนที่ ๑๔ ครองมงกุฎนางงามจักรวาล ค.ศ. ๑๙๖๕ เป็นนางงามจักรวาลคนที่ ๑๔ และคนที่ ๒ ของเอเชีย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : (จากคำบอกเล่าของผู้เขียน) เฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ