บทสวดเพื่อพ่อ!! สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เผยบทสวด คำถวายสังฆทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙

บทสวดเพื่อพ่อ!! "สมเด็จพระวันรัต" เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เผยบทสวด "คำถวายสังฆทาน" ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙

Publish 2016-10-19 10:55:14

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ (๑๘ ต.ค.) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ได้เปิดเผยบทสวด "คำถวายสังฆทาน" เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาและต้องการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สามารถกล่าวคำถวายสังฆทานได้อย่างถูกต้องได้ดังนี้
บทสวด "คำถวายสังฆทาน"

 

"นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ ปะระมินทะมะหาภูมิพะละอะตุ ละเตชะมหาราชัสสะ เจวะ อัมหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ 

 

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่ออุทิศถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และแก่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วย ตลอดกาลนาน เทอญฯ"

 


 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ