เคยได้ยินหรือยัง?? "สมเด็จพระนางเจ้าฯ" ทรงตรัสกับราษฎรเป็นภาษาอีสาน ชัดและไพเราะมาก!! (มีคลิป)

Publish 2016-10-21 09:53:14

นับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆทุกภาค เพื่อให้ทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์ จนนำมาซึ่งแนวความคิดต่างๆรวมถึงการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารได้มีเงินใช้จุนเจือครอบครัว นั่นรวมไปถึงการริเริ่มโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 
ซึ่งคลิปวีดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวีดีโอเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆภาคอีสานเพื่อสอบถามเรื่องการทอผ้า และภูมิปัญญาการทอผ้าของแต่ละจังหวัดด้วยความเป็นห่วงราษฎรในเรื่องรายได้ที่อาจจะไม่พอใช้ในครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพจนกระทั่งผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเช่นในปัจจุบันนี้ อนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสกับชาวบ้านด้วยภาษาง่ายๆ ภาษาอีสานชาวบ้านสร้างความปลื้มปิติให้แก่พสกนิกรเหล่านั้นเป็นอย่างมาก

 

คลิปวีดีโอขณะทรงออกเยี่ยมราษฎร

 


โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 เพื่อ ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ผู้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทว่ามีปัญหาเรื่องรายได้น้อย ทั้งนี้เพราะปัญหาต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคของการเพาะปลูก  จุดเริ่มต้นของโครงการศิลปาชีพเริ่มต้นจากการสร้างงานของกลุ่มทอผ้าเป็นกลุ่มแรก และสามารถรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา

 

การส่งเสริมการทอผ้าโดยการรับซื้อและพระราชทานอุปกรณ์การทอผ้านั้น องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ต่อมาพระราชกรณียกิจ จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่ทราบกันกว้างขวางขึ้น จึงมีข้าราชบริพารและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้จ่ายใน กิจการเหล่านี้ และขอพระราชทานให้ทรงก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยพระราชทานชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์“

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : SiamUpdates.com ,ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ