เผย "พระเมรุมาศ" ในหลวง รัชกาลที่ 9 ออกแบบเสร็จแล้ว ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ

Publish 2016-10-21 17:39:58

วันที่ 21 ต.ค.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีการ และการจัดสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งขณะนี้ออกแบบเสร็จแล้ว โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานด้านจดหมายเหตุ พระราชพิธีก่อน
ทั้งนี้ สำหรับพระเมรุมาศ ไม่ได้เทียบเคียงกับของเดิม แต่ออกแบบขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สมพระเกียรติ ยิ่งใหญ่ เหมาะสม และพอเพียง โดยเปรียบสิ่งดีๆ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มาร่วมไว้ เพื่อถวายให้สมพระเกียรติอย่างแท้จริง