แถลงการณ์ฉบับ4 พระราชินี มีการอักเสบของพระปัปผาสะ แพทย์ถวายยาปฏิชีวนะ พระปรอทลดลง เสวยพระกระยาการได้ดี

แถลงการณ์ฉบับ4 พระราชินี มีการอักเสบของพระปัปผาสะ แพทย์ถวายยาปฏิชีวนะ พระปรอทลดลง เสวยพระกระยาการได้ดี

Publish 2016-11-17 21:31:17

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 4คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระปรอท(ไข้)สูง แต่ทรงรู้พระองค์ดี ผลการตรวจพระโลหิตพบว่าระดับเม็ดพระโลหิตขาวสูงขึ้น บ่งว่ามีการอักเสบ คณะแพทย์ฯ จึงได้ราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการตรวจทางรังสีวิทยา พบมีการอักเสบของประปัปผาสะ(ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ


ในวันนี้ พระปรอทลดลง หายพระทัยได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ฯจะได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะอีกระยะหนึ่ง และถวายการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

17 พฤศจิกายน 2559


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน