เปลี่ยนความเศร้า..เป็นความภักดี!! สธ.ชัยนาท จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ร่วมทำดีถวายพ่อ

เปลี่ยนความเศร้า..เป็นความภักดี!! สธ.ชัยนาท จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ร่วมทำดีถวายพ่อ

Publish 2016-11-21 10:07:07

วันนี้ (วันที่ 21 พย.59) ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นายแพทย์พูลสิทธิ์  ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” ที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้น เพื่อเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยมีนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง“ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล โดยการเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยพระเมตตาและพระราชวิริยะอุตสาหะนำความสุขมาสู่ประชาชน 

 


ประกอบกับในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน สถาปณากระทรวงสาธารณสุข จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสัปดาห์รณรงค์กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม ประกอบด้วย 1) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และบริจาคอวัยวะ จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน 2) จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสถานที่ทำงานและปรับภูมิทัศน์) และ 3) จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – วันที่ 2 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชฎารัฐ  จันทร์พาหิรกิจติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ