สั่งรื้อแล้วสระน้ำริมทะเล!!!เมืองพัทยาติดหนังสือประกาศหมายคำสั่งให้รื้อถอนสระว่ายน้ำริมทะเล!!เจ้าของติดป้ายปิดกิจการชั่วคราว

สั่งรื้อแล้วสระน้ำริมทะเล!!!เมืองพัทยาติดหนังสือประกาศหมายคำสั่งให้รื้อถอนสระว่ายน้ำริมทะเล!!เจ้าของติดป้ายปิดกิจการชั่วคราว

Publish 2016-11-22 02:14:19

เมืองพัทยาติดหนังสือประกาศหมายคำสั่งให้รื้อถอนสระว่ายน้ำในทะเล พร้อมขยายผลระงับการใช้อาคารเพิ่มบางส่วน หลังพบมีการใช้ผิดประเภท ด้านผู้ประกอบการโรงแรมน้อมรับคำสั่งพร้อมกับติดป้ายปิดกิจการชั่วคราว
จากกรณีที่มีประชาชนได้ร้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการภาคเอกชนทำการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่บนแนวโขดหินหลังโรงแรมขนาดใหญ่ หน้าชายหาดยินยอม เขาพระตำหนัก ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งน่าจะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ของสระว่ายน้ำดังกล่าวอยู่ในทะเลโดยวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดำเนินการตรวจสอบ กระทั่งต่อมาทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ได้นำกรณีของการปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิด พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีไปแล้ว ขณะที่ในส่วนของอำเภอบางละมุงในฐานะที่ดูแลเกี่ยวกับกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ได้นำเรื่องเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนัก งานสอบสวน สภ.เมืองพัทยาเช่นกัน โดยระบุว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งต่อมาทางเจ้าของกิจการได้เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมประกันตัวไปในวงเงิน 40,000 บาทตามที่ข่าวไปแล้วนั้น
  ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พ.ย.59 นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา และกำลังทหารจากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เดินทางมาที่โรงแรมโกลเด้น คลิฟ เฮ้าส์ ตั้งอยู่เลขที่ 352/55 ซอย 5 ถนนพระตำหนัก พัทยาใต้ หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยทางผู้ประกอบการได้ทำการปิดกั้นพื้นที่และไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ก่อนจะทำการใช้เชือกขึงปิดทางเข้าพร้อมปิดป้ายประกาศปิดกิจการในเวลาต่อมา
ภายหลังการตรวจสอบสถานที่และพูดคุยกับผู้บริหารโรงแรม ทางเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา จึงได้ทำการปิดหมายประกาศคำสั่งที่ ชบ 52304/7397 ลงนามโดยนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา แจ้งให้ทางโรงแรมดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ หลังตรวจพบว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดยในฐานะที่เมืองพัทยาซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ดูแลและรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงแจ้งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมกับปิดหมายคำสั่งแบบ ค.7 เลขที่ 338/2559 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กรณีการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งไปยัง บริษัท บ้านผาทอง จำกัด ด้วยปรากฏว่าทำการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 20x30 เมตร จำนวน 1 สระ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมให้ดำเนินการรื้อถอนภาย ใน 45 วัน นับแต่วันที่ 21 พ.ย.นี้


นอกจากนี้ยังได้ทำการปิดหมายคำสั่งที่ 339/2559 กรณีคำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 แบบ ค.18 ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ด้วยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ไม่เป็นการควบคุมการใช้ (อนุญาตเป็นพักอาศัยรวม)แต่ได้มีการใช้อาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช้หรือโรงแรม จึงมีคำสั่งให้ทำการระงับการใช้เป็นการชั่วคราว จนกว่าเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองจะมาดำเนินการจนกว่าจะได้รับใบ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างถูกต้องต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับทั้ง 2 กรณีดังกล่าว แหล่งข่าวจากเมืองพัทยาระบุว่าเป็นสิทธิของเจ้า ของอาคารหรือผู้ครอบครองที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ภายใน 30 วัน.


อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อิทธิพล กาวรรณธง