ท่านไม่เคยรับสั่งถึงตำแหน่งลาภยศ ท่านเพียงแต่ให้เป็นคนดี.. สมเด็จพระบรมฯ รับสั่งถึงการอภิบาลพระราชนัดดา สมเด็จย่า

ท่านไม่เคยรับสั่งถึงตำแหน่งลาภยศ ท่านเพียงแต่ให้เป็นคนดี.. "สมเด็จพระบรมฯ" รับสั่งถึงการอภิบาลพระราชนัดดา "สมเด็จย่า"

Publish 2016-11-29 12:30:22

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแก่นิตยาสารแพรว โดยความตอนหนึ่งนั้นไม่มีรับสั่งตอบคำถามเกี่ยวกับการอภิบาลพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543

 

 
โดยความตอนหนึ่งได้มีรับสั่งตอบว่า


“..ไม่ได้แนะนำอะไรเป็นพิเศษ เพราะท่านไม่เคยรับสั่งถึงตำแหน่ง ถึงลาภ ถึงยศ ท่านเพียงแต่ให้เป็นคนดี รับผิดชอบในหน้าที่ ในตำแหน่งของตนและไม่ให้ทำอะไรเป็นที่ขายหน้าหรือที่เสียอกเสียใจของพ่อแม่หรือบุพการีเสียใจ… ท่านไม่ได้สอนแบบ Formal (ทางการ) อะไร อยากให้เป็นคนดี อยากให้มีชีวิตที่ดี เพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่งอะไร ถ้าทำตัวดี ปฏิบัติหน้าที่ของเรา เราก็เจริญต่อไป..”

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับสั่งถึงการอภิบาลพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากนิตยสารแพรว ปีที่ 22 ฉบับที่ 507 วันที่ 10 ตุลาคม 2543


 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ที่มา : เพจ Be Loved Crown Prince Maha Vajiralongkorn

เรียบเรียงโดย รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ