ในหลวง ร.10 ทรงห่วงใยมิตรประเทศ ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึงปธน.อินโดฯ กรณีแผ่นดินไหว (รายละเอียด)

Publish 2016-12-09 10:25:37

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีแผ่นดินไหว ความว่า

ฯพณฯ นายโจโก วิโดโด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาร์กาตา

ข้าพเจ้าเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งยังก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

 

 

เรียบเรียง : อาทิชา