สาธุอย่างแรง!!ชาวบ้านทุกข์หนักถูกถมดินปิดทับถนนเดิมที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านกว่า30ปีอ้างโฉนดถูกต้อง!!เดือดร้อนพระต้องออกมาช่วยชาวบ้านหายทุกข์

Publish 2016-12-14 00:29:32

เมื่อเวลา 19.00 น.  วันนี้ ( 13 ธ.ค.) ที่ศาลาการเปรียญวัดหลวงปรีชากูล อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี  พระครูประโชติ  ปริญัติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และ  เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล พร้อมด้วย นายสมชาย  ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี,นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี, นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และ  นายบรรเจิด   พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ได้จัดเวทีประชุม ชาวบ้านรวมกว่า  20 ครอบครัว  ที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อน   ถนนที่เป็นทางเข้า – ออก  บริเวณซอยปราจีนอนุสรณ์ 1 ด้านหลังวัดหลวงปรีชากูล  ถูกเจ้าของที่ดิน  ถมถนนทางผ่านเข้า – ออก  ไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้   โดยบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน  เพิ่งซื้อที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของเดิม   และอ้างมีโฉนด – กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดิน   ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวมานานกว่า 30 ปี  ได้รับความเดือดร้อนได้ดำเนินการร้องทุกข์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ติดป้ายประกาศ , ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม  จ.ปราจีนบุรี ,ร้องเรียนกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร้องทุกข์กับนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ,ร้องทุกข์สื่อมวลชน และล่าสุด  ได้ร้องทุกข์หน้าจวนบ้านพักผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรีล่าสุดวันนี้ (13 ธ.ค.59)  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย   นายสมชาย  ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ   อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ปราจีนบุรี  ให้พิจารณาหาทางออกให้ชาวบ้าน    โดยจัดเวทีประชุม    โดยข้อสรุป   ทางพระครูประโชติ  ปริญัติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และ  เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล ได้ยกที่ดิน  ติด ๆ กันกับแนวถนนเดิม  ที่ตัดผ่านที่ส่วนบุคคลให้ทำเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร  ยาวมากกว่า 150 เมตร    ให้ผ่านเข้าในวัดหลวงปรีชากูลแทน   เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน  พร้อมลดความเดือดร้อนชาวบ้านหลังวัด


พร้อมกับ นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  โดยมีนายบรรเจิด   พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีรับทราบ ในการจัดทำถนนคอนกรีตดังกล่าวให้กับชาวบ้านรวมกว่า 20 ครอบครัวดังกล่าวเพื่อได้ใช้ผ่านเข้า - ออก  ต่อไป  ท่ามกลางความพอใจของชาวบ้านก่อนแยกย้ายกลับ

มานิตย์   สนับบุญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อิทธิพล กาวรรณธง