ภาพของทั้งสองพระองค์ หลังธนบัตรใบนี้ รู้หรือไม่ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดหนึ่ง ขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงงานหนัก เพื่อปวงชนชาวไทย

Publish 2016-12-14 22:48:42

นี่คือที่มาของ ภาพบนธนบัตรแบงค์ 1,000 รุ่น 14 ที่ผลิตใช้เมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ.2535 โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงงานด้วยกันระหว่างเสด็จฯพระราชกรณียกิจ เป็นภาพประทับใจที่ถูกประทับไว้บนธนบัตร 1,000 บาท ในรุ่น 14 ซึ่งกลายเป็นรุ่นที่หายากอยู่พอสมควร ซึ่งในภาพนี้ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จบึงบัวบากง อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2527

 

CR.ข้อมูล IG up2youha

เรียเรียง : อาทิชา