จัดหนัก เตรียมทุ่มงบ 15 ล.!! กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดประชุมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง วางนโยบายร่วมกันทั้ง5จังหวัด

จัดหนัก เตรียมทุ่มงบ 15 ล.!! กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดประชุมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง วางนโยบายร่วมกันทั้ง5จังหวัด

Publish 2017-04-20 15:27:36

เวลา 13.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2560  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ส่วนราชการ ภาคเอกชน ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดหนองคาย ,เลย, บึงกาฬ, มุกดาหาร, นครพนม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายพร้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงให้เป็นแนวทางเดียวกัน ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคายนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการจัดทำแผนการท่องเที่ยวนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันให้เป็นแผนงานระยะยาวที่ไม่เปลี่ยนไปตามตัวรัฐมนตรี หรือผู้นำในจังหวัด ซึ่งจะเป็นแผนการปฏิบัติที่สามารถต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ละจังหวัดควรมีแผนงานดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆ


พร้อมทั้งให้แต่ละจังหวัดวางแผนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสม เป็นมิตรทั้งกับนักท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เที่ยวแล้วมีความสุข นักท่องเที่ยวมาแล้วอยากกลับมาเที่ยวใหม่  สำหรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อบรรจุงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้เสนองบประมาณ ทั้งสิ้น 10 เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 60,000,000 บาท ซึ่งได้รับกรอบงบประมาณในปี 2561 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :