รางวัลอันทรงเกียรติ!! โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มอบโล่ เพชรเกล็ดแก้ว เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560

รางวัลอันทรงเกียรติ!! โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มอบโล่ เพชรเกล็ดแก้ว เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560

Publish 2017-04-28 20:50:44

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ “เพชรเกล็ดแก้ว” และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประจำปี2560 โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคณะกรรมการคัดเลือก เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สำหรับ ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมีจำนวน 4 ท่าน คือ พลเรือเอก เทียนชัย มังกร นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2506 นายกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2523 ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ่าเอก วิทยา ยาม่วง นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2524 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจขนส่งทางน้ำ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) และนาวาตรี พัชรพล ปานรักษ์ นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2517 เหล่าพลาธิการ ผู้สื่อข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี


พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ กล่าวว่า รางวัลโล่ “เพชรเกล็ดแก้ว” และใบประกาศเกียรติคุณ ที่ศิษย์เก่าของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้รับมอบไปนั้น นับเป็นเกียรติที่พวกท่าน ได้สร้างคุณงามความดีให้กับกองทัพเรือ และเป็นแรงขับเคลื่อนให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พัฒนานำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยความดีแห่งการกระทำ ทางโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงขอมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เชิดชูให้ท่านเป็นบุคคลดีเด่น สมควรแก่การยกย่อง นับจากนี้และตลอดไป

ภาพ/ข่าว ณัฐภูมินทร์ - พัชรพล ปานรักษ์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายณัฐภูมิ ปานรักษ์(ป๊อป)
HASTAG :