เป็นเรื่องแล้ว!! ตัวแทนผู้สอบครูผู้ช่วยจ.นครพนม ร้องผู้ว่าฯ หลังพบการสอบไม่ได้มาตรฐาน หลังมีผู้สอบผ่านเกณฑ์เพียง 1.05 เปอร์เซ็นต์ (มีคลิป)

Publish 2017-05-01 20:14:03

วันที่ 1 พ.ค.2560 นางสาวธิดาภรณ์ ฮาดทักวงค์ ในฐานะตัวแทนผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยจังหวัดนครพนม ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ ที่ศูนย์ดำรงธรรม บริเวณศาลากลางจังหวัด นครพนม

 โดย สนามสอบครูผู้ช่วย นครพนม มีขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสอบประจำปี 2560 มีการเปิดสอบแข่งขันในหลาย ๆ จังหวัดที่มีความขาดแคลนครู และที่นครพนม ก็มีการเปิดสอบเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่น แต่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ คือ สนามสอบอื่นๆส่วนใหญ่จะใช้ข้อสอบกลางเป็นข้อสอบมาตรฐานซึ่งจัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต แต่สนามนครพนมกลับใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบระดับนี้  นางสาวธิดาภรณ์ ระบุว่า จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้นมี 3,700 คน แต่มีผู้สอบคะแนนถึงเกณฑ์เพียง 39 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ร้อยละ 1.05 ของผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งหมด ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และทำให้เกิดความสงสัยในกลุ่มของผู้เข้าสอบแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ติดตาม ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลายประเด็น ตามที่ผู้เข้าสอบเองได้พบเห็นและปฏิบัติการสอบวันแรกและวันที่ 2 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุความผิดพลาด ตลอดจนข้อบกพร่องบางประการที่ส่งผลให้มีผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์น้อยมาก เพียงร้อยละ 1.05 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อสงสัยของกลุ่มผู้เข้าสอบแข่งขันระบุว่า เริ่มจากไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ สวมนาฬิกาข้อมือเข้าสนามสอบ แต่ภายในห้องสอบกลับไม่มีนาฬิกากลางให้ดู จึงคำนวณเวลาในการทำข้อสอบไม่ได้ ทำให้ทำข้อสอบไม่ทันเวลา หน่วยประชาสัมพันธ์กลาง เสียงตามสายประกาศให้ทราบ เมื่อเหลือเวลา 15 นาที หรืออีก 5 นาทีก่อนหมดเวลา หลังประกาศได้ไม่นาน มีกรรมการคุมสอบบางห้อง รีบเดินมาเก็บข้อสอบ โดยไม่ให้โอกาสผู้เข้าสอบได้ทำข้อสอบต่อหรือทบทวน จนถึงหมดเวลาจริงๆ แต่ผู้เข้าสอบไม่กล้าทักท้วง ต้องยอมให้เก็บกระดาษคำตอบไป บางคนส่งแค่กระดาษเปล่า  อีกประเด็น ข้อสอบมีจำนวนถึง 5 ตัวเลือก ต่างจากสนามสอบอื่น ที่มีเพียง 4 ตัวเลือก แต่ให้เวลาในการทำข้อสอบเท่ากับสนามสอบทั่วไปทำให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบไม่ทัน หรือมีข้อสอบบางข้อมีการตั้งคำถามผิด และไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง บางข้อมีตัวเลือกซ้ำซ้อน และเลขชุดข้อสอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ มีข้อสอบบางชุดหายไป กระดาษคำตอบก็ไม่ได้มาตรฐาน ทราบภายหลังว่า จังหวัดนครพนมจัดทำขึ้นเอง ไม่ใช่จากเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบจาก มรภ.ชัยภูมิ นอกจากนี้กระดาษคำตอบไม่มีแถบบาร์โค๊ต ใช้เครื่องตรวจไม่ได้ ฯลฯ  เมื่อมีการประกาศผลสอบผู้ผ่านเกณฑ์ออกมา มีเพียง 39 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นที่มีการสอบครูผู้ช่วย จำนวน 65 จังหวัด นครพนมอยู่อันดับบ๊วยสุด ทำให้กลุ่มผู้เข้าสอบแข่งขัน เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในระดับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (นครพนม) จึงรวมตัวกันเข้าพบ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (นครพนม) ที่ห้องประชุมชั้นสามของสำนักงานเขตฯ ก็โยนลูกให้ไปถาม มรภ.ชัยภูมิ ที่ตนเองจ้างออกข้อสอบ เป็นเงินจำนวน 870,000 บาท หลังจากไม่ได้คำตอบจาก ผอ.ฯ กลุ่มตัวแทนจึงเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ของความเป็นธรรมต่อ ผวจ.นครพนม ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้ทางจังหวัดได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล/กันต์ ธนาอัครชล   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครพนมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายประทีป วชิระธัญญากุล(หนึ่ง)
HASTAG :