ชลบุรี!! สัตหีบเปิดค่าย ฟุตบอลส่งเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนมีกิจกรรมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (มีคลิป)

Publish 2017-05-27 13:05:23

วันนี้ 27 พ.ค.60 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนเตยงาม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ร.อ.วาจีระ เพชรวิเชียร ประธานชุมชนเตยงาม คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ และในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก จ่าเอก พยุกิจ กิจเจริญ ผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในกีฬาฟุตบอลอีกด้วย

 ร.อ.วาจีระ เพชรวิเชียร กล่าวรายงานว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงได้ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต ชุมชนเตยงามจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านฟุตบอล มีความรู้ในเวชศาสตร์การกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชนต่อไป

 


นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานว่าจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่เด็กๆชอบเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกประการ

 

ภาพ/ข่าว  อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน