กรมควบคุมโรคไทย – ลาว จับมือแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เน้นการประสานงานด้านข่าวสารและการแพทย์ที่รวดเร็ว (มีคลิป)

Publish 2017-06-06 17:09:08

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา หนองคาย อ.เมืองหนองคาย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.บุญหลาย พรหมศักดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศลาว และ จนท.งานด้านป้องกันและควบคุมโรค ไทย-ลาว, หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมประชุมหารือแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2560 “Lao PDR – Thailand Health collaboration on disease prevention and control workshop”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ กรมควบคุมโรคได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน 24 จังหวัด โดยเฉพาะ 10 จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ประกอบด้วย จ.ตาก สระแก้ว มุกดาหาร นครพนม หนองคาย ตราด สงขลา นราธิวาส กาญจนบุรี และ จ.เชียงราย เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการพัฒนาระบบการป้องกัน การส่งต่อผู้ป่วย และการรักษาโรคที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการเร่งรัด พัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อปกป้องประชาชนให้ปราศจากโรคและภัยสุขภาพ


ดร.บุญหลาย พรหมศักดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศลาว กล่าวว่า การร่วมมืองานด้านการป้องกันและควบคุมโรคของทั้ง 2 ฝ่ายนั้น เป็นไปด้วยดีเสมอมาทั้งด้านวิชาการ การวินิจฉัยโรค การตรวจโรค มีการแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็สอดคล้องกับงานด้านสาธารณสุขสากล รับรองว่าจะไม่เกิดโรคติดต่อชายแดนแน่นอน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :