อ่างทอง!! จัดอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตั้งเป้า 280,000 ดอกเพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ชมคลิป)

Publish 2017-06-08 20:42:04

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดอ่างทอง โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน จำนวน 320 คนร่วมอบรม ซึ่งการอบรมแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ 160 คน อบรมช่วงเช้า 1 รุ่น บ่าย 1 รุ่น

 

 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ในเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


จังหวัดอ่างทองจัดทำแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดขึ้น โดยในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการจัดโครงการ ในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นประธาน และร่วมกันผลิตดอกไม้จันทน์ให้ได้เท่ากับจำนวนประชากรของจังหวัดอ่างทอง คือประมาณ 280,000 ดอก เมื่อผลิตเสร็จแล้วของจังหวัดให้นำเก็บที่ห้อง 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ของอำเภอเก็บที่ว่าการอำเภอหรือที่เหมาะสมเพื่อนำไปร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

 

สุรชัย ผลจันทร์ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อ่างทองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสุรชัย ผลจันทร์
HASTAG :