เราจะทำดี!! อบต.ปรือ ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุรินทร์ เปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี ปลอดการซื้อเสียง ถวายราชกาลที่ 9(มีคลิป)

Publish 2017-06-13 20:12:58

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่าย เปิดหมู่บ้าน ”ต้นแบบแห่งความภักดี” มีกิจกรรมถวายปณิธานความดี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เปิดหมู่บ้านต้นแบบ ลงนามMOUเป็นหมู่บ้านปลอดการซื้อเสียง และให้ความรู้ ส่งเสริมประชาธิปไตย

 
วันนี้(13มิ.ย.60) ที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดงยาง หมู่ที่12 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากูล นายอำเภอปราสาท พันตำรวจโทอุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ และนายวีระชัย พูนล้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ ร่วมเป็นประธานการจัดกิจกรรมจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี น้อมถวายปณิธานความดีเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง และตื่นตัวต่อการแสดงออกทางสังคมที่มีต่อจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการส่วนร่วมของประชาชน สามัคคี ปรองดอง และพัฒนาคนให้เข้มแข็ง มีคุณธรรมและอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติ โดยมีตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งหมู่ ผู้นำชุมชนและกรรมการแต่ละฝ่ายของหมู่บ้านดงยางเข้าร่วม กว่า 150คน

จากนั้นประธานในพิธีได้ร่วมถวายปณิธานความดีและถวายอาลัย พร้อมกล่าว เปิดงานลั่นฆ้องชัย และร่วมเปิดป้ายหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี น้อมถวายความดี5 ประการ จากนั้นได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบแห่งความดี ระหว่างสำนักงาน กกต.สุรินทร์,สำนักงาน ปปช.,กศน.ปราสาท.สถานีตำรวจทุ่งมน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,โรงเรียนนิคมปราสาทสร้างตนเองปราสาท1.สำนักงานสัสดีอำเภอปราสาทและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน


ทางด้าน พันตำรวจโทอุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมถวายความดี 5 ประการได้แก่ การเป็นหมู่บ้านช่อสะอาด ,การเป็นหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิขายเสียง,การเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง การเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และการเป็นหมู่บ้านสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ภายใต้กรอกความคิด ”คนเข้มแข็งหมู่บ้านเข็มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.รมิตา สิงหเสรี(หญิง)
HASTAG :