ปตท. อนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า เปิด “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” หนึ่งเดียวในประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่15.(มีคลิป)

Publish 2017-06-23 20:06:16

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (วานนี้) เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา”  พร้อมด้วย นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  , นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และอดีตประธานสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก ร่วมเปิดโครงการค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีก๋องปู่จา ครั้งที่ 15  ขึ้นที่คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคลังก๊าซ และน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นสถานที่กักเก็บ และกระจายก๊าซ และน้ำมันให้แก่จังหวัดทางภาคเหนือในฐานะที่ทาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีคลังตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง ทาง ปตท.จึงมีการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมของลำปาง ให้เยาวชนได้สืบสานให้คงอยู่คู่ลำปางสืบไป ด้วยการจัดค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีก๋องปู่จาขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับทางจังหวัดลำปาง และสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านพลังงานไทย และประเพณีวัฒนธรรมล้านนาของชาวลำปาง ที่มีอายุเก่าแก่มานานกว่า 1,300 ปี ทั้งศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการฝึกฝนการตีก๋องปู่จา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้คัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอของลำปาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการตีก๋องปู่จา รวมถึงการเข้าฐานฝึกปฏิบัติ 5 ฐาน การทดสอบและประเมินผลพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนด้วย

ซึ่งการจัดค่ายเยาวชนก๋องปู่จา ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง และวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ทางด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่าประเพณีตีก๋องปูจา เป็นกลองเก่าแก่ของล้านนาที่ในอดีตใช้ตีเพื่อบอกงานบุญ ดังนั้น การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามการตีก๋องปู่จา จึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และให้ความรู้กับลูกหลานชาวลำปาง เพื่อให้ประเพณีที่เก่าแก่ดังกล่าวยังคงอยู่กับชาวลำปางสืบไป

 


สำหรับการจัดโครงการเพื่ออนุรักษ์ดังกล่าวแล้ว ในทุกปีทางจังหวัดลำปาง ก็จะมีการจัดแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม   ด้านนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ปตท.ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามกลับมาถ่ายทอดให้เยาวชนชาว ลำปาง ได้ตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนสานต่อการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า จึงได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนจัดโครงการค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีก๋องปู่จา เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ทาง ปตท.ก็ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อใช้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายดังกล่าว 300,000 บาท นอกจากการอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปูจาแล้ว ทาง ปตท. ยังได้มีส่วนร่วมกับชาวลำปาง ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ปตท.ในการเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยื่น”ซึ่งนายชูชาติกล่าวในตอนท้าย.

 

ภาพ/ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำปางรายงาน.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอัมรินทร์ วะนะวิเชียร(เจตน์)
HASTAG :