โรงเรียนอนุบาลหนองคายจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ (มีคลิป)

Publish 2017-06-26 13:54:02

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อ.เมืองหนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560

 ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก ในปี พ.ศ.2529 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน คำประพันธ์ชนิดต่างๆทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง การคัดลายมือ การระบายสีภาพ และการวาดภาพระบายสี

วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

 

วันสุนทรภู่ บวงสรวง

วันสุนทรภู่ 1

วันสุนทรภู่ 2

วันสุนทรภู่ 3

วันสุนทรภู่4

วันสุนทรภู่5

วันสุนทรภู่ 6


โดยมีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือบทประพันธ์ของสุนทรภู่ระดับชั้น ป.5-ป.6 การประกวดการระบายสีภาพตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ระดับชั้น อนุบาล 1- ป.4 การประกวดการอ่านทำนองเสนาะบทกลอนของสุนทรภู่ การแสดงประกอบเพลงของนักเรียนชั้นอนุบาล การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนชั้น ป.4 การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ของนักเรียนชั้น ป.6.

วันสุนทรภู่ 6

วันสุนทรภู่ 7

วันสุนทรภู่ 8

วันสุนทรภู่ 9

วันสุนทรภู่ 10

วันสุนทรภู่ 11

วันสุนทรภู่ 11

วันสุนทรภู่ 12

วันสุนทรภู่ 13

วันสุนทรภู่ 14

วันสุนทรภู่15

วันสุนทรภู่16

วันสุนทรภู่17

วันสุนทรภู่18

วันสุนทรภู่19

วันสุนทรภู่20

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-จังหวัดระยอง !! เตรียมจัดงานวันสุนทรภู่กวีเอกโลก เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกกวี 4 แผ่นดิน

-จังหวัดระยองบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่และจัดงานรำลึกสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ กวีโลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

 

 

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน