ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย!! สืบสานพระราชปณิธาณ ลดพื้นที่เขาหัวโล้น แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

Publish 2017-06-29 13:24:58

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560  ที่ตำบลโป่ง  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์  เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองบัญการกองทัพบก  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณ  โดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานและโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินของกองทัพบก ร่วมกับประชาชนในอำเภอด่านซ้าย นักเรียน นักศึกษา รด.จิตอาส ตำรวจ ทหาร รวมกว่า 600 คน  โดยมี พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  และนายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอด่านซ้าย ให้การต้อนรับ  พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้  ปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ  ปลูกหญ้าแฝก  และการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโครงการทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณ  กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในเรื่องการอนุรักษ์ดิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการสร้างฝายชะลอน้ำต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดให้จังหวัดเลย เป็นพื้นที่นำร่องของประเทศไทยในการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น  โดยดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่อำเภอภูเรือและด่านซ้าย รวม 6,375.56 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว 15 แห่ง  ทำแนวกันไฟ 6.5 กิโลเมตร 

ภาพ/ข่าว นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)
HASTAG :