ร่วมสร้างคนดี..สู่สังคม!? เรือนจำกลางสมุทรปราการ "เปิดร้านค้าสวัสดิการ" สนับสนุนผู้ต้องขังประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (มีคลิป)

Publish 2017-06-29 18:44:02


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 มิถุนายน  2560 นายวชิร  สงบพันธ์  ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. และนายนิมิต  ทัพวนานต์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ได้เดินทางมาที่เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นประธาน ร้านค้าสวัสดิการเรือนจำกลางสมุทรปราการ สร้างคนสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม    เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอาชีพผู้ประกอบการค้าขนาดเล็กจำหน่ายเนื้อสุกร ที่ทางเรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้จัดให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้พ้นโทษและมีใจรักในการค้าขาย เข้าฝึกอบรมการชำแหละชิ้นส่วนสุกร โดยทางบริษัท ซีพีเอฟ  ได้จัดส่งพิธีกรมาเป็นผู้ฝึกสอนการชำแหละชิ้นส่วนสุกรและสอนวิธีการค้าปลีกให้  หลังจบหลักสูตรทางเรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้จัดสร้างร้านค้าสวัสดิการ ขึ้นที่บริเวณ อาคารเยี่ยมญาติ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการสร้างอาชีพนำเนื้อสุกร ออกมาขายให้แก่บรรดาญาติที่เดินทางมารอเยี่ยมผู้ต้องขัง ได้ซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด ภาย ใต้ชื่อร้านสวัสดิการเรือนจำกลางสมุทรปราการ สร้างคนสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม    โดยมีนายกฤษณ์  วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ  พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับ          หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพผู้ประกอบการค้าขนาดเล็กจำหน่ายเนื้อสุกร เสร็จสิ้น นายวชิร  สงบพันธ์  ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. และนายนิมิต  ทัพวนานต์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การพัฒนาและการจัดระเบียบร่วมไปถึงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางสมุทรปราการ และเข้าตรวจเยี่ยมดูการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในแดนต่าง ๆ  ภายในเรือนจำ  ฯ    โดยมี  นายกฤษณ์  วงษ์เวทย์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ  พาเข้าตรวจเยี่ยมดูการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในแดนควบคุมต่าง ๆ

นายกฤษณ์  วงษ์เวทย์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ  กล่าวว่า เรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จำหน่ายเนื้อสุกร ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ต้องขัง โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดจำนวน 24 คน เข้าทำการอบรมในระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 เป็นระยะเวลา 3 วัน ในการอบรมมีการปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ เทคนิคการประกอบธุรกิจขนาดเล็กการวางแผนงานด้านบัญชีการเงิน เทคนิคการจำหน่ายสินค้า การจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ บุคลิกภาพสุขอนามัยของผู้ประกอบการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ทางเรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) จัดตั้งตู้จำหน่ายเนื้อสุกรจำนวน 1 ตู้ บริเวณอาคารเยี่ยมญาติ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการบริหารจัดการ และทักษะการจำหน่าย โดยในแต่ละวันจะมีผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการมาจำหน่ายเนื้อสุกรให้กับประชาชน มีรายได้จากการจำหน่ายประมาณวันละ 1500 บาท การให้ความรู้ ทางอาชีพแก่ผู้ต้องขังนั้น นอกจากการมุ่งเน้นทักษะและความรู้ในการทำงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆแล้ว เรือนจำกลางสมุทรปราการ ยังได้มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพอิสระในลักษณะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองภายหลังการพ้นโทษด้านนายนิมิต  ทัพวนานต์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์   เปิดเผยว่า ทางกรมราชทัณฑ์เอง โดยทางเรือนจำต่าง ๆ  ได้มีการมุ่งหวังว่าบรรดาผู้ต้องขัง ที่เข้ามาอยู่ในการควบคุม ทางเรือนจำเองก็ได้มีแผนพัฒนา ทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านฝึกวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกภาคส่วนของทุกวันนี้ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่เว้นแม้กระทั้งทางด้านศาสนา ซึ่งตรงนี้เองบรรดาผู้ต้องขังเหล่านี้ เราก็ได้มีการเตรียมที่จะปล่อยออกไปโดยการฝึกอาชีพต่าง ๆ  ทุกวันนี้เราเองก็มีการนำผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชั้นดีและใกล้พ้นโทษแล้ว ทางเรือนจำก็มีมาตรการโดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ต้องขังเหล่านั้น ออกไปทำงานตามโรงงานต่าง ๆ  ขณะเดียวกันภายในเราเองก็มีการฝึกอาชีพต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพด้านการทำ เบเกอรี่ การทำอาชีพช่างแอร์ และอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพีเอฟ  ได้นำสุกรที่ชำแหละแล้ว มาจำหน่ายโดยได้ให้การสนับสนุนตู้แช่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  พร้อมฝึกสอนวิธีการขาย ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางการตลาดให้แก่บรรดาผู้ต้องขัง ได้มาทดลองประกอบอาชีพ หลังจากพ้นโทษออกไปจะได้นำไปประกอบเป็นอาชีพค้าขาย ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพีเอฟ จะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ในการค้าขายและวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสร้างคนสร้างอาชีพ และสร้างคนดีคืนสู่สังคมได้อย่างยังยืน

ภาพ/ข่าว ศราวุธ คงสินธ์ /ธนวัต นาคขำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สมุทรปราการ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาย ธนวัต นาคขำ
HASTAG :