กำลังของชาติ!? ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 จัดโครงการ "ฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่น 1" เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้เยาวชน (มีคลิป)

Publish 2017-06-30 11:00:02

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 30 มิถุนายน 2560 พล.ต.ท จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 คุณสุมาลี รอดบางยาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่น 1 ณ.โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีหน่อยงานราชการและภาคเอกชนร่วมกันจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทยรุ่น 1 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต ได้คัดเลือกเยาวชนต้นแบบจำนวน 320 คน ภายในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรม ตลอด 3 วัน แบบไม่พักค้างคืน เยาวชนที่ฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาพวิชาการและภาคปฏิบัติจากคณะวิทยากรกองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่อยงานหลายฝ่ายทำให้เยาวชนที่ฝึกอบรมได้รับประโยชน์อย่างเต็มทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสติปัญญาและยังให้กลุ่มเยาวชนต้นแบบได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเฉพาะทางในด้านที่ดีงามจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะอยู่ในกรอบแห่งความดีอันนำมาซึ่งความเป็นระเบียนเรียบร้อยในสังคมส่วนรวม


การจัดอบรบในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนไม่เสี่ยงต่อการถูกดึงเข้าสู่อบายมุขทั้งหลายที่มาในรูปแบบต่างๆและอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการมั่วสุมรวมตัวกันนำรถจักรยานยนต์ไปแข่งในทางสาธารณะสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนและอาจจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ มุ่งเน้นไปในทางที่ละลายพฤติกรรมและให้ความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายเบื้องต้นแก่เยาวชนปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพื่อที่จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคุณภาพของประเทศชาติสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว  ภูวเศรษฐ์ หมอยา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดชลบุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ กลิ่นทวี
HASTAG :