เด็กหนองคายไม่อ้วน!! เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับโรงพยาบาล จัดโครงการอบรมผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (มีคลิป)

Publish 2017-06-30 17:53:24

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ปี 2560 ที่เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีรูปร่างสมส่วนและบุคลิกภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถเลือกบริโภคและใช้ชีวิตห่างไกลจากภาวะอ้วนและเพื่อป้องกันไม่ให้มีเด็กอ้วนเกิน ร้อย 10 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย


โดยมีพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์ ครูอนามัยโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน และเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :