ระยอง!! ติวเข้ม การอบรมการทดลองเคมี แบบย่อส่วนครูระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการ ห้องเรียนเคมีดาว (มีคลิป)

Publish 2017-07-01 13:29:03

  วันนี้ ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนเคมีดาว  นายณัฐพงศ์  จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ นายสุพรรณ หารธุจิต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

  ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรม โกลเด้น  ซิตี้ จังหวัดระยอง ร่วมกันจัดการอบรม การทดลองเคมีแบบย่อส่วนระดับประถมศึกษา ดาว ประเทศไทย ที่จัดรุ่นที่ 1    ภายใต้โครงการ ห้องเรียนเคมีดาว ของกลุ่มบริษัท วันนี้  คณาจารย์ระดับประถมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง เพื่อสร้างบรรยากาศห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา  มีความน่าสนใจ และส่งเสริมเยาวชนไทยสนุกกับการเรียนวิทยาศาสร์ และสามารถต่อยอดความรู้เพื่อความสำเร็จของตนต่อไปในอนาคต


 

    ทางโครงการจึงได้ขยายการอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษาเป็นรุ่นแรก เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดระยองต่อไป  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทดลองจริง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อให้นักเรียนเยาวชนสนใจในการเรียนวิทยาศาตร์กันมากยิ่งขึ้น

   การอบรมในวันนี้ ครูระดับประถมศึกษาเป็นรุ่นแรก ในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1  จังหวัดระยอง ให้ความสนใจมาร่วมอบรม 123 คน จาก 65 โรงเรียนในจังหวัดระยอง

 

ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระยอง            


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน