ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ป่า "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 (มีคลิป)

Publish 2017-07-13 13:05:11

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยมี พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอภูเรือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 


 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวว่า  ด้วยในปี พ.ศ. 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินมาโดยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชย์ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในทุกภาคของประเทศไทย และพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

ซึ่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ร่วมกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงาน “โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ขึ้น โดยปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รวมทั้งสิ้น 540 ตัว  กวางป่าจำนวน 23 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอจำนวน 215 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน  230 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง จำนวน 60 ตัวนกยูงไทย จำนวน 10 ตัว  เก้ง จำนวน  2 ตัว รวม 540 ตัว

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517  มีเนื้อที่ประมาณ 560,593 ไร่   ตั้งอยู่ในท้องที่วังสะพุง อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน ยอดเขาสูงสุด 1,571 เมตร ปกคลุมด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้าและเป็นแหล่งรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 170 ชนิด และสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น ช้างป่ามีประชากรอย่างน้อย  186 ตัว เลียงผา เสือปลา กวางป่า หมีควาย ฯลฯ ซึ่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง พบสัตว์ มีกระดูกสันหลัง 4 กลุ่ม  คือ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลา จำนวนทั้งสิ้น  318  ชนิด


บนภูหลวงอากาศเย็นตลอดปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  จะมีดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม เช่น เอื้องตาหิน กล้วยไม้ป่าดอกขาว กุหลาบขาว และกุหลาบแดง ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม จะมีดอกไม้ป่าดอกเล็กๆ สีชมพูอมม่วงขึ้นแซมตามทุ่งหญ้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม บางปีอุณหภูมิลดลงถึง 3 องศาเซลเซียล จะมีก่วมแดง หรือที่รู้จักกันว่า เมเปิ้ล จะเปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วผลัดใบ ตามพื้นดินจะเห็นต้นกระดุมเงิน และรองเท้านารีปีกแมลงปอ ขึ้นอยู่บนก้อนหิน ทางด้านทิศตะวันออก ของเทือกภูหลวง มีการพบซากไดโนเสาร์อายุกว่า 120 ล้านปี เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูหลวงที่สำคัญ เริ่มจากโคกนกกระบา ผ่านลานสุริยันต์ ผาสมเด็จ รองเท้าไดโนเสาร์ ระหว่างทางจะพบกุหลาบขาว กุหลาบแดง และกล้วยไม้ป่าต่างๆ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ 3 สาย คือ ต้นน้ำน้ำสาน ต้นน้ำ น้ำเลย และต้นน้ำป่าสักตอนบน.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)
HASTAG :