ผวจ.ปทุมธานี ร่วมบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชันษา 60ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผวจ.ปทุมธานี ร่วมบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชันษา 60ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Publish 2017-07-13 19:49:34

    เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 13 ก.ค. 2560 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.สัญลักษณ์  ทั่งศิริ  รอง ผอ.รมน.จว.ป.ท.(ท)  นายธวัชชัย  ศรีทอง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 
     โดยจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆ แบ่งเบาพระราชภาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระกรณียกิจต่างๆ จนลุล่วงด้วยดี สมกับที่ทรงวางพระราชหฤทัยตลอดมา.


ภาพ/ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา
HASTAG :