สุดยอดไอเดีย!! ผู้ใหญ่บ้านสมองใส ปลูกเมล่อนพร้อมพืชผักไฮโดรโพนิกส์ให้ลูกบ้านศึกษาและนำไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริม

สุดยอดไอเดีย!! ผู้ใหญ่บ้านสมองใส ปลูกเมล่อนพร้อมพืชผักไฮโดรโพนิกส์ให้ลูกบ้านศึกษาและนำไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริม

Publish 2017-07-19 22:44:57

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่6 ตำบลบ้างช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นที่ดำเนินการโครงการสวนเกษตรพืชผักปลอดสารพิษ ในโครงการกองทุนหมู่บ้านคลองท่านา เป็นงบประมาณของภาครัฐ  ได้พบกับ ผู้ใหญ่จเด็จ  ยิ้มถนอม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 ตำบลบ้างช้าง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการฯร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ปลูกเมล่อนและพืชผักไฮโดรโพนิก  โดยผู้ใหญ่จเด็จ  ได้เล่าถึงประสบการณ์การปลูกเมล่อนและพืชผักไฮโดรโพนิก ที่ให้ลูกบ้านได้หันมาศึกษาและนำไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริม พร้อมทั้งห่วงใยสุขภาพของตนเอง หันมาบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการแนะนำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เนื่องจากปัจจุบัน

 
หารือการใช้งบประมาณที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จึงได้ให้ใช้ที่ดินของตนเองทำแปลงเกษตรกางมุ้งด้วยการ ปลูกเมล่อนและพืชผักไฮโดรโพนิก  โดยเริ่มจากการปลูกผักกางมุ้ง  โดยใช้วิธีการปลูกแบบซับสเตรท หรือการปลูกแบบไฮโดรโพนิก การใช้วัสดุทดแทนดิน และปลูกอยู่ในถุง  ให้น้ำแบบน้ำหย


ช่วยประหยัดน้ำในภาวะหน้าแล้งได้อีกทางหนึ่ง เพราะเมลอนเป็นพืชที่ต้องการน้ำแต่ไม่ให้มากเกิน  รวมทั้งพืชผักต่างๆที่กลุ่มของผู้ใหญ่จเด็จ  จะได้ผลผลิตที่ดี เหมาะแก่การที่ผู้สนใจจะเข้ามาศึกษา เพื่อต่อยอดการเกษตร เพิ่มรายได้ให้ตนเองและชุมชน อีกทั้งยังมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคอีกด้วย

 

 

ปนิทัศน์ มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครปฐมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายปนิทัศน์ มามีสุข (คม)
HASTAG :