จ.ปทุมธานี - ประกันสังคมจัดอบรมเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 (ชมคลิป)

จ.ปทุมธานี - ประกันสังคมจัดอบรมเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 (ชมคลิป)

Publish 2017-07-22 19:24:36

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นายพันธ์เทพ เปาริก ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีตัวแทนแรงงานนอกระบบ จากทั้ง 7 อำเภอเข้าร่วมกว่าจำนวน 300 คน ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 ด้านนายพันธ์เทพ เปาริก ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ครม.ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 เพิ่มเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย เงินสงเคราะห์ปรับสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้แก่ผู้ประกันตนโดยอิสระ เป็นคนทำงานที่ไม่มีนายจ้าง ทำงานที่บ้าน หาบเร่แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์ ทั้งในส่วนทางเลือกที่ 1 และ 2 คือ ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 100 บาท ซึ่งรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพซึ่งในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเดิมเมื่อนอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 200 บาทไม่เกิน 30 วันต่อปี เพิ่มให้เป็น 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลแต่แพทย์สั่งให้หยุดงาน 3 วัน ได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี และกรณีไปพบแพทย์จะได้ครั้งละ50บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 


ส่วนเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ ยังให้สิทธิคงเดิมคือจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จำนวน 500-1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลานาน 15 ปี เงื่อนไข โดยต้องเป็นผู้ทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ แพทย์ และกรณีเงินค่าทำศพเดิมได้รับ 20,000 บาท สิทธิประโยชน์ใหม่นอกจากได้รับเงินทำศพ 20,000 บาทแล้วยังได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 3,000 บาท ส่วนทางเลือกที่2 ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ เงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออมกรณีชราภาพ) ซึ่งในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพจะได้รับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับทางเลือกที่1ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพคงได้รับเหมือนเดิม

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา
HASTAG :