พิธีบวงสรวงและสมโภชเมืองสิงหนคร เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชน และ ประชาชน เห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

Publish 2017-07-25 21:16:42

     วันนี้ ที่ 25 กรกฏาคม 2560 ที่บริเวณมณฑลพิธีชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  นายอนุรัฐ ไทยตรง    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชเมืองสิงหนคร ประจำปี 2560 โดยเทศบาลเมืองสิงหนคร จัดขึ้น เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและบุคคลสำคัญ สร้างความสามัคคีของบุคคลในท้องถิ่นและการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดถึงการเผยแพร่ศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น

                                                                              
    สำหรับงานสมโภชเมืองสิงหนคร ประจำปี 2560 ในปีที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2560 ตรง กับวันขึ้น 2 ค่ำ และ 3 ค่ำ เดือน 9 โดยมีอาจารย์ประกาย ณ สงขลา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นผู้กำหนดฤกษ์บูชา บวงสรวง พร้อมทั้งเป็นเจ้าพิธี

                                                                              

    


นายธนกร สังฆโร นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร กล่าวว่า การจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชเมืองสิงหนครนี้ โดยความเชื่อที่ว่าเมืองสิงหนคร หรือ เมือง สิง – หะ – รา เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมากกว่า 250 ปี และ เป็นที่ตั้งของเมืองสงขลามาแต่อดีตเคยมีผู้ปกครองเมืองดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ชาวสิงหนคร มาแต่สมัยบรรพบุรุษได้อยู่อย่างสงบสุข ร่มเย็น และมีความผูกพันกันมาจวบจนทุกวันนี้อีกทั้งมีความเชื่อว่าองค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนี้เมืองนี้ที่สถิตย์อยู่ และยังได้ปกปักษ์ ปกป้องให้ทุกคนได้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดมา ฉะนั้น เพื่อแสดงความกตัญญูและความกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายที่กล่าวมาจึงได้จัดพีธีบวงสรวง บูชา และ สมโภชขึ้น ทั้งพิธีการทางศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธและ ศาสนาอิสลาม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร แห่งนี้ ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและอำเภอสิงหนคร

ผู้เขียน นางนภาลัย ชูศรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางนภาลัย ชูศรี
HASTAG :