นครปฐม!! มหิดลแถลงข่าว ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจาก 4 ภาค เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นครปฐม!! มหิดลแถลงข่าว ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจาก 4 ภาค เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Publish 2017-08-02 07:56:44

วันนี้ ( 1 ส.ค.60 ) ที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.รศินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุลคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมแถลงผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจาก 4 ภาค ประเภท แม่ดี - บุคคลากรเด่น ประเภทแม่สู้ชีวิต ประเภทแม่ 100 ปี และประเภทแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สำหรับปีนี้ แม่ที่อายุยืนยาวที่สุด มาจากจังหวัดตรัง คือ แม่กร่อย บัวแดงดี อายุ 106 ปี จากจังหวัดตรัง  แม่สู้ชีวิตที่มีความอดทนสูง ได้แก่แม่จันทรา ภูนิคม อายุ 51 ปี จากจังหวัดชุมพร ต้องเลี้ยงลูก 2 คน ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ถึงปัจจุบันลูกสาวคนโต สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และลูกชายกำลังจะรับปริญญาในปีหน้า


โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล – วันแม่” ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกกล่อมลูกของไทยเชื้อสายจีน  และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก นิทรรศการวิชาการบริการทันตกรรม วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะนำการออกกำลังกาย วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน แนะนำโภชนาการ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี ฝึกหายใจคลายกังวล นวดแผนไทยประยุกต์

 

 

ภาพ/ข่าว ปนิทัศน์ มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครปฐม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายปนิทัศน์ มามีสุข (คม)
HASTAG :