เดินหน้าพัฒนา!! CAT มุ่งขับเคลื่อน CSR สู่ CSV จัด workshop เข้มข้น กลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกฝ่ายตอบรับเข้าร่วมทั้งองค์กร

เดินหน้าพัฒนา!! CAT มุ่งขับเคลื่อน CSR สู่ CSV จัด workshop เข้มข้น กลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกฝ่ายตอบรับเข้าร่วมทั้งองค์กร

Publish 2017-08-04 15:25:21

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT ได้จัดกิจกรรม Workshop CAT CSR Come Together (กลยุทธ์ csr สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เอส รัชดาโดยกิจกรรม Workshop มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้แนวทางการขับเคลื่อน csr อย่างยั่งยืนให้ผู้บริหาร และพนักงานสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากกิจกรรม workshop ไปปรับใช้โดยนำศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ไปสร้างคุณค่าทั้งกระบวนการทำงานภายในองค์กร CSR In Process และ CSR After Process เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 


ทีมข่าว ภูมิภาค 77 จังหวัด สำนักข่าวทีนวส์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน