ระยอง!! SCG จัดโครงการชุมชนปลอดภัยต้นแบบ “เดอะไลฟ์เซฟเวอร์ทุกวัน” มุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน (มีคลิป)

Publish 2017-08-06 23:28:03

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 ที่หมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพะยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บ.เอสซีจี เคมิคอลส์ และนายสัญญา สายสมร ประธานคณะกรรมการชุมชนเนินพยอม ร่วมเปิดตัวชุมชนปลอดภัย เป็น “ เดอะไลฟ์เซฟเวอร์(The Lifesaver) ทุกวัน ”  ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดระยอง และ บ.เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรการองค์กรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระยอง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน โดยที่หมู่บ้านทิวลิปเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นชุมชนปลอดภัยต้นแบบ โดยภายในงานยังได้มีการมอบหมวกกันน็อคให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 600 ใบ และมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อเรื่อง “ห่วงใยดูแลกันด้วย 7 เรื่องหลักพิทักษ์ชีวิต” อีกด้วยนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บ.เอสซีจี เคมิคอลส์  กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ“เดอะไลฟ์เซฟเวอร์”หรือผู้พิทักษ์ชีวิตขึ้นในโรงงานฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งภายในและภายนอกโรงงานฯ ให้ใส่ใจความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และในปี 2560 นี้ ได้ขยายสู่ชุมชนโดยได้ร่วมกับจังหวัดระยอง จัดโครงการชุมชนปลอดภัย เป็น “เดอะไลฟ์เซฟเวอร์(The Lifesaver) ทุกวัน” ขึ้นมีชุมชนเนินพยอมเป็นชุมชนนำร่อง


โดยบริษัทฯ จะนำองค์ความรู้ด้านการบริหารความปลอดภัยที่มีอยู่ภายในองค์กรมาถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งจะมีการสำรวจข้อมูลการใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์ความปลอดภัย รวมทั้งสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง 6 เดือนก่อนดำเนินโครงการ และติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ พร้อมกับจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขับขี่ปลอดภัย และจะมีการติดตามผลหลังการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและจังหวัดระยองต่อไป

ภาพ/ข่าว สริยา โสทะภา  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ระยอง            


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อัจฉรา วิเศษศรี
HASTAG :