ลอตเตอรี่เก่าไร้ค่าอย่าทิ้ง!! ชาวบ้านไอเดียเยี่ยม นำลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัล ไปสร้างบุญประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งทำบุญงานศพในหมู่บ้าน (มีคลิป)

Publish 2017-08-10 12:22:25

พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ แม่บ้าน และเยาวชน บ้านดอนมูลพัฒนา และชาวบ้านใกล้เคียง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รวมกลุ่มกันนำลอตเตอรี่เก่าที่ตรวจรางวัลแล้วไม่ถูก หรือขอรับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่ชอบเสี่ยงโชค นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ในรูปแบบต่างๆ ส่งไปช่วยทำบุญงานศพในหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเงินค่าดอกไม้จันทน์ได้เป็นจำนวนมาก

 ที่พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระสงฆ์วัดดอนมูล และชาวบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้าน และเยาวชน บ้านดอนมูลพัฒนาและชาวบ้านใกล้เคียง รวมกลุ่มกันที่พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูล นำลอตเตอรี่เก่าที่ตรวจรางวัลแล้วไม่ถูก หรือขอรับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่หวังถูกรางวัล นำประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ในรูปแบบต่างๆ และนำดอกไม้จันทน์ที่ผลิตได้นำไปช่วยทำบุญงานศพในหมู่บ้าน สนนราคาแล้วแต่เจ้าภาพจะมอบหรือบริจาคให้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกลุ่มฯต่อยอดฝึกอาชีพ นำมาพัฒนาให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ มีทักษะและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากสอนให้ชาวบ้านได้รู้จักประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จนสามารถทำได้ดีและมีความรู้แล้ว มีชาวบ้านบางรายนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่บ้าน นำไปส่งร้านค้าในตลาดที่รับซื้อไปขายต่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนได้มาเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในช่วงวันหยุดเรียนเสาร์-อาทิตย์ในหมู่บ้าน ซึ่งสร้างความรู้และทักษะให้กับเยาวชนที่สนใจ และยังเป็นการฝึกให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานของหมู่บ้านได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

นางสมพร ศรีทุมมา อดีตครูโรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ จังหวัดน่าน ได้เล่าว่า กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านดอนมูลพัฒนา ได้มีการรวมกลุ่มและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์มาตั้งแต่ปี 2558 มีสมาชิกแรกเริ่มประมาณ 10 คน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อจำหน่ายในงานศพในหมู่บ้าน โดยจำหน่ายดอกไม้จันทน์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งออกขายให้กับร้านค้าที่รับซื้อในตลาด รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำต่อไปเรื่อยๆ ในช่วงนี้วัสดุที่ใช้ทำดอกไม้จันทน์มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ทางกลุ่มจึงได้มีความคิดนำลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ แทนวัสดุเดิมซึ่งก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก สำหรับล็อตเตอรี่เก่าทางกลุ่มได้ขอรับบริจาคจากชาวบ้านและบุคคลทั่วไป โดยมีกล่องรับบริจาคตั้งไว้ที่ร้านค้าประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านท่านใดจะบริจาคก็จะนำลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลมาใส่กล่องไว้ ทำให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญไปด้วย เพราะ ลอตเตอรี่ที่นำไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จะถูกส่งไปช่วยทำบุญงานศพในหมู่บ้าน ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญไปด้วย


ส่วนทางด้าน พระศิริวัฒน์ ทองแกมแก้ว. หรือพระหนุ่ย พระลูกวัดดอนมูล ได้บอกว่า อาตมารู้สึกดีใจที่เห็นคนในหมู่บ้านมีความรักความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งในกลุ่มที่มามีทั้งผู้สูงอายุในหมู่บ้าน สตรี และเยาวชน ที่สนใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถือว่าได้ทั้งความรู้ ได้แนวคิดและได้ร่วมกันทำบุญไปด้วย เพราะดอกไม้จันทน์ที่ทำไว้จะถูกส่งไปช่วยงานศพในหมู่บ้าน รายได้แล้วแต่เจ้าภาพจะสมทบให้แล้วแต่ศรัทธา ซึ่งทางกลุ่มจะนำเงินที่ได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำดอกไม้จันทน์ ส่วนทางวัดดอนมูลได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องธูป เทียน และสถานที่ในการทำดอกไม้จันทน์และกิจกรรมอื่นๆ ของญาติโยม และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูลไปด้วย เพราะสมาชิกกลุ่มดอกไม้จันทน์มีหลายคน หมุนเวียนเปลี่ยนกันมา ทำให้พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูลมีคนมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ

ส่วนทางด้าน พระศิริวัฒน์ ทองแกมแก้ว. หรือพระหนุ่ย พระลูกวัดดอนมูล ได้บอกว่า อาตมารู้สึกดีใจที่เห็นคนในหมู่บ้านมีความรักความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งในกลุ่มที่มามีทั้งผู้สูงอายุในหมู่บ้าน สตรี และเยาวชน ที่สนใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถือว่าได้ทั้งความรู้ ได้แนวคิดและได้ร่วมกันทำบุญไปด้วย เพราะดอกไม้จันทน์ที่ทำไว้จะถูกส่งไปช่วยงานศพในหมู่บ้าน รายได้แล้วแต่เจ้าภาพจะสมทบให้แล้วแต่ศรัทธา ซึ่งทางกลุ่มจะนำเงินที่ได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำดอกไม้จันทน์ ส่วนทางวัดดอนมูลได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องธูป เทียน และสถานที่ในการทำดอกไม้จันทน์และกิจกรรมอื่นๆ ของญาติโยม และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูลไปด้วย เพราะสมาชิกกลุ่มดอกไม้จันทน์มีหลายคน หมุนเวียนเปลี่ยนกันมา ทำให้พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูลมีคนมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ

ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน ภายในพิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปสมัยเก่า และพระเครื่องที่มีชื่อเสียง และพระพุทธรูปไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม นอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณของชาวบ้าน จำพวก เครื่องใช้ทางการเกษตร เครื่องนุ่งห่มสมัยโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดดอนมูล ทางวัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ นอกจากนี้ในทุกวันอังคาร ทางวัดดอนมูล ยังเปิดลานโพธิ์ให้เป็นแหล่งชิม ช็อป และซื้อสินค้าจากชุมชน เรียกว่า “กาดลานโพธิ์วัดดอนมูล” เปิดให้ชาวบ้านนำสินค้าในหมู่บ้านที่มีมาขายให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรกรที่ปลอดสารพิษ เช่น พืช ผัก ผลไม้ และสินค้าอื่นๆจากชาวบ้าน ซึ่ง กาดลานโพธิ์วัดดอนมูล เปิดทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว ณชญาดา บุญยะกาญจน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดน่าน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน