เดินหน้าเอาจริง!! แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี บูรณาการทหาร ตำรวจ เทศกิจ ลุยจัดระเบียบทางเท้า เตือนถึงพ่อค้าแม่หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฏหมาย!?

เดินหน้าเอาจริง!! แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี บูรณาการทหาร ตำรวจ เทศกิจ ลุยจัดระเบียบทางเท้า เตือนถึงพ่อค้าแม่หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฏหมาย!?

Publish 2017-08-10 16:16:29

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ส.ค.60 ที่ จ.สุพรรณบุรี นายจตุพล เทพมังกร ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นายธนเดช มูลพันธ์ รอง ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1  พ.ต.กวี ท้าวฬา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กว่า 50 นายลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และจัดระเบียบทางเท้าซึ่งมีผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และพ่อค้าแม่ค้า ได้นำสิ่งของมาวางขายบนทางเท้าบริเวณถนนมาลัยแมน หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จนถึงหน้าวัดป่าเลไลยก์วรวิหารนายจตุพล เทพมังกร ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการและบรรดาพ่อค้า แม่ค้าได้ปลูกสร้างร้านค้านำสิ่งของวางขายบริเวณสองข้างทางในเขตทางหลวงแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติติงจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 กรมทางหลวง  ในฐานะผู้รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นสง่าราศีแก่เมืองสุพรรณบุรี จำเป็นจะต้องดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่เขตทางหลวง โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่มุ่งไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานเข้าดำเนินการจัดระเบียบพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ทางเดิน พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าการกระทำการใดๆ ในเขตทาง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 หลังจากมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วยังมีผู้ฝ่าฝืน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ จำเป็นจะต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย


ทางด้าน นายธนเดช มูลพันธ์ รอง ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 กล่าวว่าวันนี้ได้ร่วมกับ กอ.รมน. มณฑลทหารบกที่ 17 จ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง บูรณาการร่วมกันออกจัดระเบียบร้านค้าขายของมาตั้งขายบนทางเท้าทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา จึงได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ร้านค้าตั้งให้พ้นเขตทางเท้าซึ่งผลดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ในวันนี้ดำเนินการที่ถนนเส้น 321 ถนนมาลัยแมน หลังจากนี้จะได้ดำเนินการต่อที่ถนนเส้น 340 กับร้านขายกุ้ง แห้วกระป๋อง ช่วง อ.ศรีประจันต์ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายของฝากที่รุกล้ำเขตทาง ซึ่งจะดำเนินการให้ครบทั้งจังหวัด พร้อมอยากฝากถึงผู้ประกอบการที่ตั้งขายบนทางเท้าว่าให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่แค่จะหวังกับประโยชน์ส่วนตน  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ถนนเส้น 340 เป็นช่องจราจรพิเศษ พาหนะใช้ความเร็วในการสัญจร เมื่อมีรถจอดซื้อของ เสร็จแล้วจะเลี้ยวออกมา อาจจะทำให้รถคันอื่นที่มีตามทางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและอาจเสียชีวิต

ภาพ/ข่าว มงคล สว่างศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ. สุพรรณบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน