“กองทัพบก”ใจดี..ยกที่ดิน 2 แปลง 203ไร่..!! ให้เทศบาลนครโคราช ไปทำโครงการกำจัดขยะเต็มระบบ..แต่มีข้อแม้ต้องทำ Time Frame ให้ชัดเจน..?!!

Publish 2017-08-12 10:12:37

จังหวัดนครราชสีมาเดินเครื่องเต็มสูบ ตามแผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เต็มระบบ ”ธนพล” รอง ผวจ.โคราชเรียกนายกเทศมนตรี – นายก อบต.เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดระบบ ร่วมกับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครโคราช ในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง หลังกองทัพบกอนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั่วคราว 50 ไร่ ในการกลบฝังขยะ 4.4 แสนตัน และก่อสร้างโรงกำจัดขยะในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อกำจัดขยะ ได้วันละ 500 ตัน แต่ปรากฏว่า “กองทัพบก” ได้เห็นการบริหารกำจัดขยะเป็นเรื่องทอดยาวถึงอนาคต จึงอนุมัติให้ใช้พื้นที่เพิ่มอีก 1 แปลง 153 ไร่ เพื่อจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบเต็มระบบ เร่ง”นายกเล็ก” รีบเปิดสภาท้องถิ่นขอมติทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ในการทำงานนอกเขต ในการมีส่วนร่วมกับโรงกำจัดขยะอย่างเต็มระบบ!!??

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 แห่ง ที่นำขยะมาทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลนคร ได้เข้าร่วมประชุมกว่า 50คน นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีฯได้แจ้งต่อที่ประขุมว่า กองทัพบก ได้อนุมัติที่ดินให้กับเทศบาลนครฯเพื่อใช้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.162 ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ นม.5969 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แปลง ได้แก่แปลงเนื้อที่ 153 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย และแปลงเนื้อที่ 50ไร่ เพื่อจัดทำเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นการชั่วคราว ซึ่งกองทัพบกได้ขอดูรายละเอียดของแผนงานแบบ Time Frame ที่เป็นกรอบของเวลาหรือ ข้อมูลต่างๆในการดำเนินโครงการ รวมทั้งความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ 153 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ไม่มีที่ทิ้งขยะต่อไป

 


นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.โคราชกล่าวว่า การจัดทำแผนงานแบบ Time Frame ที่เป็นกรอบของเวลาต้องเริ่มต้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำเรื่องขออนุมัติต่อสภาฯของตนเอง เพื่อเป็นการเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น โดยทุกท้องถิ่นที่ทิ้งขยะกับเทศบาลจะต้องทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสนอแผนงานในการของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนกันยายน เพราะฉะนั้นขอให้นายกเทศบาล-นายก อบต.หรือ ผู้แทน จะต้องไปเปิดสภาฯ เพื่อขออนุมัติในการดำเนินโครงการตามระเบียบนอกเขต โดยทางจังหวัดจะสั่งการไปยังอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเปิดสมัยประชุมสภาฯ เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีโรงงานกำจัดขยะที่เต็มระบบ ไม่มีขยะตกค้างในอนาคตอีกต่อไป

ภาพ/ข่าว  นายมานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มานะ แย้มจะบก
HASTAG :