สร้างถนนใหม่ แต่สร้างปัญหา!! ทำให้น้ำท่วมขังหมู่บ้าน ปภ.เข้าช่วยเหลือหารือแก้ไข้บริหารจัดการน้ำ หลังถูกน้ำซัดรอบที่ 4

สร้างถนนใหม่ แต่สร้างปัญหา!! ทำให้น้ำท่วมขังหมู่บ้าน ปภ.เข้าช่วยเหลือหารือแก้ไข้บริหารจัดการน้ำ หลังถูกน้ำซัดรอบที่ 4

Publish 2017-08-15 00:39:04

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ จากเหตุการณ์กรณี มวลน้ำป่าก้อนใหญ่เข้าท่วมหมู่บ้าน ที่ บ้านพงยือไร ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งถูกกระแสน้ำเข้าท่วมขังหมู่บ้าน จนสร้างความความเสียหายและสร้างความเดือนร้อนต่อชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการสร้างถนนใหม่ เส้นทางหลวง มาลายูบางกอก ยะลา โดยไปทับคว้างเส้นทางไหลของน้ำ ที่จะไหลลงเข้าแม่น้ำปัตตานี ประกอบกับมีการยกระดับพื้นถนนสูงกว่าหมู่บ้านความเกือบเท่าหลังคาของชาวบ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบถูกน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำ เข้าท่วมหมู่บ้าน ทั้ง บ้านเรือน โรงเรียน มัสยิด รวมกว่า 100 หลังคาเรือนสำหรับความคืบหน้าล่าสุด นายกาส เส้นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน หลังถูกน้ำท่วมขังแล้ว ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คล้ายแล้ว โดยมีการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หากมีเหตุด่วนให้ประชาชนสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา โทร.0-7320-3562 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติตลอด 24 ชม.


นางสาวฟารีดา มาซอ ได้เปิดเผยว่า บ้านตนเองเป็นบ้านหลังแรกที่รับน้ำ และได้รับผลกระทบอย่างหนักปีนี้ถูกน้ำเข้าบ้านแล้ว 4 ครั้ง สาเหตุเนื่องจากการสร้างถนนเส้นใหม่ไปทับเส้นทางน้ำ จากปกติมีเส้นทางน้ำไหลลงแม่น้ำปัตตานี 3 ทาง ทำให้ทั้ง 3 เส้น ไหลมามาสมทบเป็นทางเดี่ยวเป็นน้ำก้อนใหญ่ ไหลมาทางท่อระบายที่มีขนาดเล็ก ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของตน จนน้ำเอ่อหล่นเข้าท่วมบ้านและบ้านอื่นๆ อย่างรวดเร็ว จึงยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาวิธีบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว อนูวา ลือแบซา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ยะลา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน