สุดซาบซึ้งหัวใจ!! สพป.เลยเขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 39 ให้เด็กท่าลี่ เรียนดีแต่ยากจน นี่แหละน้ำใจคนไทย ที่ไม่เคยทิ้งกัน

สุดซาบซึ้งหัวใจ!! สพป.เลยเขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 39 ให้เด็กท่าลี่ เรียนดีแต่ยากจน นี่แหละน้ำใจคนไทย ที่ไม่เคยทิ้งกัน

Publish 2017-09-02 09:57:58

ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 39  มอบให้แก่นางสาวมลฤดี  ศรสมุด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยาง  อ.ท่าลี่  จ.เลย  ในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าวดร.รอง  ปัญสังกา กล่าวว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 39 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  41  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


นายนิคสัน  ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง กล่าวว่าตนมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างบานน้ำใจหลังที่ 41 ให้แก่นางสาวมลฤดี ศรีสมุด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี แต่ยากจน บ้านพักอาศัยอยู่ในสภาพ  ทรุดโทรม ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้  เมื่อมีโอกาส ที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้ ตนจึงได้ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ พร้อมทั้งระดมทุน จากผู้มีอุปการะคุณต่างๆเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เด็กจึงมีบ้านในวันนี้

ด้านเด็กหญิง วิยะดา โสมาพร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้รับมอบบ้าน กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจ ดีใจ ในความอบอุ่น  ความมีเมตตาของผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างบ้านให้  โดยเฉพาะนาย ทองใบ  แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ที่เป็นแรงสำคัญ ผลักดันที่ทำให้ตนได้มีที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าตนจะตั้งมั่นเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นแรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.

ภาพ/ข่าว ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.เลย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน