ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำนำทัพ!!! ครบรอบ 80 ปี วันเรือดำน้ำ ความฝันที่เป็นจริงอีกครั้งหลังจัดชื้อเรือดำน้ำ S26T เสริมทัพเรือ

Publish 2017-09-04 13:38:43

วันนี้ 4 ก.ย.60 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในงานพิธีรำลึกวันเรือดำน้ำ ครบรอบปีที่ 80 ณ กองบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ การท่าเรือแหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ คณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนญาติกำลังพลเรือดำน้ำ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งจัดให้มี พิธีทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อดีตกำลังพลเรือดำน้ำ เพื่อรำลึกถึงวีรประวัติ ชุดเรือหลวงมัจฉาณุทั้ง 4 ลำ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กล่าวว่า จุดกำเนิดของการจัดงานดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2480 เมื่อครั้งกำลังพลของเรือหลวงมัจฉาณุ และเรือหลวงวิรุณลงประจำเรือดำน้ำทั้ง 2 ลำ ที่อู่ต่อเรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำใช้ในราชการ จึงถือเอาวันนี้เป็นจุดกำเนิดแห่งการเริ่มต้นการมีเรือดำน้ำในกองทัพเรือไทย จนมาเป็นวันรำลึกถึงวีรประวัติ และคุณประโยชน์ที่กำลังพล เรือดำน้ำชุดเรือหลวงมัจฉาณุทั้ง 4 ลำ ได้ทำคุณประโยชน์ให้ชาติ และราชนาวี ถือเป็นวันเรือดำน้ำ รวมระยะเวลา 80 ปี สำหรับวีรประวัติเรือดำน้ำชุดเรือหลวงมัจฉาณุ ได้สร้างวีรกรรมครั้งสำคัญให้ต้องเป็นที่จดจำกับภารกิจในการช่วยปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ จากการถูกรุกรานของฝรั่งเศส ในกรณีพิพาทอินโดจีน หลังฝรั่งเศสได้ส่งกำลังพลทางเรือ เข้าลิดรอนทำลายกำลังทางเรือของไทย เกิดเป็นยุทธนาวีเกาะช้าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 การรบทางเรือในครั้งนั้นกำลังพลทางเรือฝรั่งเศส จำเป็นต้องเดินเรือเลาะมาตามชายฝั่งของเวียดนาม และกัมพูชา เพื่อลดความเสี่ยงที่จะปะทะกับเรือดำน้ำไทย และภายหลังการปะทะกับกำลังทางเรือของไทยก็ต้องรีบเดินทางกลับ เพราะเกรงว่า เรือดำน้ำของไทยอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ ทำให้ภารกิจในการควบคุมทางทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยไม่บรรลุ นอกจากนี้ ยังถูกเรือดำน้ำของไทยติดตามไปจนถึงฐานทัพเรือเรียม จากนั้นมาก็ไม่ปรากฏเรือรบของฝรั่งเศสออกมาปฏิบัติการอีกเลย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการป้องปรามของเรือดำน้ำที่แม้ไม่ปรากฏตัวให้เห็น แต่มีผลคุกคามต่อข้าศึกได้ทุกพื้นที่

 


กองทัพเรือเล็งเห็นความสำคัญของเรือดำน้ำไทยมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำมาประจำการอีกครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งกำลังเรือดำน้ำที่จะเข้ามาเติมเต็มขีดความสามารถในการปฎิบัติการทางเรือให้ครับทั้ง3 มิติซึ่งจะเป็นหลักประกันทางความมั่นคงทางทะเลให้แก่ประเทศชาติสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนปกป้องผลประโยชน์ชองชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และแล้วคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติให้กองทัพเรือ จัดซื้อเรือดำน้ำ Yuan Class S26T จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ลำ ในวงเงิน 13,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เพื่อคุ้มครองเส้นทางการคมนาคมทางทะเล และถ่วงดุลอำนาจการรบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเรือดำน้ำเกือบทุกประเทศ ส่วนในแง่ยุทธวิธี เรือดำน้ำรุ่นนี้ก็มีความสามารถในการซ่อนพรางดำน้ำได้นานถึง 21 วัน อีกทั้งภารกิจของเรือดำน้ำรุ่นนี้ คือ ต่อสู้กับเรือผิวน้ำ ต่อสู้กับเรือดำน้ำด้วยกัน วางทุ่นระเบิด โจมตีหน้าท่า และส่งมนุษย์กบขึ้นฝั่ง

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)