ไอเดียใหม่ ทำก่อน รวยก่อน !!!! ใช้กระบอกไม้ไผ่จับปลาไหลตามทุ่งนาและตามแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาวางขายตามริมถนน สร้างรายได้ 500 – 1,000 บาท

Publish 2017-09-05 13:19:23

ชาวบ้านที่จังหวัดยโสธร ใช้กระบอกไม้ไผ่ ออกจับปลาไหล ที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนา และตามแหล่งน้ำธรรมชาติ นปลาไหลที่จับได้ ขึ้นมาขายกันตามริมถนน สร้างรายอย่างงดงาม จำหน่ายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 100 ไปจนถึง กิโลกรัมละ 150 บาท ตามขนาดของปลาไหล ที่ชาวบ้านจับมาขายได้ เป็นที่ต้องการของลูกค้า ผู้ที่นิยมบริโภคปลา่ไหลน้ำจืด เป็นอย่างมาก

 ชาวบ้านเชียงเครือ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สร้างรายได้เสริมด้วยการ ใช้กระบอกไม้ไผ่ ออกจับปลาไหล ซึ่งอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งนา และตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้หอยเป็นเหยื่อล่อปลาไหล ให้เข้ากระบอกไม้ไผ่ ที่ทำเป็นไชดักจับปลาไหล นำขึ้นมาใส่ในถุงพลาสติกใส เติมน้ำให้เต็มถุง ก่อนนำมาห้องขาย กันตามริมถนนสายอรุณประเสริฐ ยโสธร-จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดทั้งสาย เป็นแนวยาวกว่า 1 กิโลเมตร สร้างรายเสริมอย่างงดงาม ให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ ที่มีอาชีพเสริมในการจำหน่ายปลาไหล ส่วนราคาซื้อขายจำหน่ายกันอยู่ที่ กิโลกรัมละ 100 ไปจนถึง กิโลกรัมละ 150 บาท ตามขนาดของปลาไหล ที่ชาวบ้านจับมาขายได้ ในแต่ละวันชาวบ้านแต่ละครัวเรือน จะมีรายได้ จากการจำหน่ายปลาไหล พื้นบ้าน ให้กับลูกค้า ผู้ที่นิยมซื้อปลาไหล จากชาวบ้าน นำไปปรุงอาหารจานเด็ด บริโภคกันในครัวเรือน เฉลี่ยมีรายได้สูงถึงครอบครัวละ 500 – 1,000 บาทต่อวัน เลยทีเดียว


นายอ่าง อดกลั้น ชาวบ้านเชียงเครือ ที่สร้างรายได้เสริมด้วยการ จำหน่ายปลาไหลริมถนนอรุณประเสริฐ กล่าวว่า ในช่วงนี้ปลาไหลของชาวบ้านขายดิบขายดี ในแต่ละวันจะมีลูกค้าที่ขับรถผ่านไปมา ให้ความสนใจ แวะลงมาเลือกซื้อ ปลาไหลจากชาวบ้านเชียงเครือแห่งนี้ ไปปรุงอาหารจานเด็ด กินกันในครัวเรือน ซึ่งในแต่ละวันตนสามารถขายปลาไหล เฉลี่ยตกอยู่ที่วันละ ประมาณ 5-8 กิโลกรัมต่อวัน

ข่าว/ภาพ ไพรทูล บุญมา จ.ยโสธรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายไพฑูล บุญมา