คนเมืองคอนรอรับเสด็จ!!พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชเตรียมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คนเมืองคอนรอรับเสด็จ!!พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชเตรียมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Publish 2017-09-06 18:12:34

วันที่ 6 ก.ย. 2560 นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  กำหนดเสด็จไปปฏิบัติพระศาสนกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะสงฆ์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีกำหนดการเสด็จไปปฏิบัติพระศาสนกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เพื่อทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีเททองพระพุทธสิหิงค์จำลอง พิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระพุทธสิหิงค์จำลอง ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ในโอกาสได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงครบ 100 ปี

 

 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีกำหนดเสด็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 14.20 น. จากนั้นเสด็จโดยรถพระประเทียบไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทรงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและพระบรมธาตุเจดีย์ ณ พระวิหารทรงม้า เสด็จทรงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราชในพระวิหารหลวง จากนั้นเสด็จเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์จำลอง และพระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ เวลา 15.00 น. เสด็จโดยรถพระประเทียบจากวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ทรงเจิมและเปิดป้ายอาคารห้องสมุด เสด็จประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระพุทธสิหิงค์จำลอง ต่อ  เวลา 16.00 น. เสด็จโดยรถพระประเทียบ ไปยังวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ในโอกาสได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงครบ 100 ปี และเสด็จทรงปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ตามลำดับ

 

ในการนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาวไว้ทุกข์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว พุทธศาสนิกชนชุดสีขาวติดเครื่องหมายไว้ทุกข์.

ขอบคุณภาพจาก สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว นรศักดิ์  สานุจิตต์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นรศักดิ์ สานุจิตต์
HASTAG :