ทำตามพ่อ!! ลงทุนหลักพัน สร้างรายได้งาม ตามแนวทางตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

Publish 2017-09-11 10:52:41

   ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโคกร่มเย็นหมู่8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้นำงบประมาณจาก”โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” มาเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้า ซึ่งเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ต้นทุนต่ำแบบประหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือชาวบ้านที่มีฐานะยากจนให้มีไข่ไว้กินในครัวเรือนหากเหลือก็นำไปขายสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน

                                                                                       
   สำหรับรูปแบบของการเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้า  โครงสร้างของเล้าใช้ไม้ไผ่ทั้งหลังและมุงด้วยสังกะสี ความสูงประมาณ 1 เมตร 70 เซนติเมตร ความยาวของเล้า 2 เมตร และกว้าง 1 เมตร เลี้ยงไก่ไข่ได้ครั้งละ 12 ตัว แต่จะกั้นตรงกลางแยกเป็นสองคอก คอกละ6 ตัว ด้านนอกมีรางใส่อาหารและถาดน้ำไก่4 มุม ใช้เงินลงทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณ6,000 บาท

การเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้าจะใช้เวลาเลี้ยงเท่าๆกับการเลี้ยงไก่ไข่ทั่วไปราว 3 เดือนก็จะเริ่มออกไข่และจะออกไข่ต่อเนื่อง2 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลและสภาพอากาศ และเมื่อไก่หยุดออกไก่ก็สามารถขายเป็นตัวได้ 

                                                                          


สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้าของชาวบ้านโคกร่มเย็น เป็นหนึ่งใน 3 ของโครงการ9101 ที่นำมาสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริม โดยอีก 2 โครงการเป็นการปลูกมะนาวในท่อซิเมนท์ และเลี้ยงปลาดุก

                                                                                       

                                        นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางนภาลัย ชูศรี