วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ!! ตา-ยายวัย 74ปี สู้ชีวิตเพียงลำพัง ประทังชีวิตด้วยเบี้ยคนชราและเบี้ยคนพิการ อาศัยอยู่ในบ้านที่จะพังแหลมิพังแหล(มีคลิป)

Publish 2017-09-25 17:48:53

  ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ ได้บุกเข้าพิสูตร จากการยอกเล่าของชาวบ้านว่า ที่บริเวณริมคลองสาธารณะ หลังบ้านริดเอี่ยม ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีสองตายายวัยชรา พักอาศัยอยู่ในบ้านพักหลังเก่าๆที่จะพังมิพังแหล่ อยู่บริเวณริมคลองสาธารณะ  จึงเข้าตรวจสอบและพบ ยาย บุญชิด  ทดแก้ว อายุ 74 ปี และตา บุญรัตน์ ทดแก้ว อายุ 74 ปี สองตายาย ซึ่งตาบุญรัตน์  ตาได้บอดสนิททั้งสองข้าง มานานกว่า 10 ปีแล้ว จากพิษของ ต้อหินจึงต้องอยู่ในโลกมืด มีเพียงยาย บุญชิด ที่คอยดูแล เป็นตาให้ตาบุญรัตน์  ซึ่งทั้งสองตายายก็ไม่มีรายได้อะไรมาจุนเจือ มีเพียงยังชีพคนชรา ของทั้งสองตายายและเบี้ยคนพิการ ของตาบุญรัตน์ เท่านั้น
         โดยบ้านพักเก่าๆอยู่ริมคลองสาธารณะ ที่เวลาน่าน้ำ น้ำก็ล้นคลองระบายเข้าท่วมบ้าน จนต้องอพยาบหนีน้ำกันแสนลำบาก  โดยพื้นที่ริมคลองระบายน้ำสาธารณะก็เป็นของเทศบาล ที่ทางอดีต นายก บุญเลิศ  น้อมศิลป์  ได้อนุญาตให้อยู่อาศัย  มิให้ซื้อขาย ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน แต่ที่แสนทุกข์ใจในขณะนี้ก็บ้านที่จะพังลงมาวันไหนไม่รู้ แม้ทุกวันนี้เวลา ฝนตกก็นอนกันไม่ได้เพราะหลังคาที่สัวกะสีพุพังเป็นรูจนไม่สามารถกันฝนได้ แถมเวลาน่าน้ำ น้ำก็ท่วมอีกเพราะคลองตื้นเขน

 


     ล่าสุดกลุ่มจิตอาสา ทราบเรื่องได้ร่วมแรงร่วมใจกัน สละทุนทรัพย์ เพื่อจะซ่อมสร้างบ้านหลังใหม่ให้ตาบุญรัตน์และยาย บุญชิด แล้วแต่เนื่องจากติดสภาพอากาศที่ำม่อำนวย จึงยังไม่สามารถดำเนินการ  โดยทาง สท.นักบุญ สท.ภัทรกร  กำลังมาก  ได้เข้าช่วยเหลือนำเครื่ออุปโภค บริโภค  และน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และพร้อมเรื่องคลองระบายน้ำสาธารณตื้นเขน เข้าปรึกษาท่าน นายก จินดา  ถนอมรอด  เพื่อทางแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป

ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักทีนิวส์ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมชาย แก้วนุ่ม(แหลม)
HASTAG :