ตร ภาค 5 แถลงยึดไอซ์ 545 กก.เฮโรอันอีก 213 กก. สองพี่น้องม้งสารภาพสิ้นใส้รับจ้างขนไอซ์ ให้การซัดทอดจ่อหมายจับแก๊งยาเพิ่ม

Publish 2017-10-03 12:40:15

เมื่อเวลา 11 .30.น. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขำน รองผู้บัญชำการตำรวจพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชากำรตำรวจภูธรภาค 5,พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รักษาราชกำรแทน รองผู้บัญชำกำรตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, พล.ต.สำธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33  ฝ่ายปกครองเชียงรายและเชียงใหม่  แถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมยำเสพติดรายสำคัญ ผู้ต้องหำ 2 คน, ไอซ์ 400 กิโลกรัม  สืบเนื่องเมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2560 เวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจท่าก๊อ สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ได้ทำการจับกุม ผู้ต้องหา นายนิรันดร เราเท่า อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา ต.แม่วิน อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ และนายสันติ เราเท่า อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา ต.แม่วิน อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ผู้ต้องหำที่ 2

ของกลาง ยาไอซ์ จำนวน 16 กระสอบ รวมประมาณ 400 กิโลกรัม .รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีขำว คันหมายเลขทะเบียน ผว 1984 เชียงใหม่ ใช้บรรทุกยำเสพติด.รถยนต์กระบะยี่ห้อ มาสด้ำ สีเทำดำ คันหมายเลขทะเบียน ผษ 149 เชียงใหม่ ใช้นำ/สำรวจเส้นทาโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง และของกลางรายการอื่น ๆ

เหตุเกิด บริเวณด่านตรวจท้าก๊อ อ.แม่สรวย จว.เชียงรายพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2560 เวลาประมาณ 00.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจท่าก๊อ สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ได้ตั้งด่านตรวจอยู่บริเวณด่านตรวจท่าก๊อ และได้ตั้งจุดตรวจในเส้นทางหลบหลีกด่านตรวจท่าก๊อในถนนสายรอง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยำเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย ต่อมา พบรถยนต์กระบะยี่ห้อ มาสด้ำ สีเทาดำ คันหมายเลขทะเบียน ผษ 149 เชียงใหม่ ขับโดย นายสันติ เรำเท่า อำยุ 23 ปี  ขับมาจากทาง จว. เชียงราย มุ่งหน้าไปทาง จว.เชียงใหม่ ลักษณะท่าทางมีพิรุธ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้ปล่อยไป แต่มีพฤติการณ์น่าสงสัยจึงได้สะกดรอยติดตามรถยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมารถคันดังกล่าว ได้เข้าไปจอดบริเวณ หน้าสวนทิพย์วนำรีสอร์ท และได้มีนายนิรันดร เราเท่า  ได้เดินมาหำรถแล้วขึ้นรถของนายสันติ ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายสันติ ฯ และนายนิรันดรฯ พร้อมรถยนต์คันดังกล่าวไว้ ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน ผว 1984 เชียงใหม่ มีกระบะติดตั้งโครงเหล็กบรรทุกสิ่งของคลุมผ้ำใบ จอดอยู่บริเวณข้างรั้วโรงแรมสวนทิพย์วนารีสอร์ท ตรวจพบกุญแจรถและกระเป๋าเงิน บัตรประจำตัว และเอกสาร ของนายนิรันดรฯ อยู่ในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผว 1984 เชียงใหม่ และพบว่านายสันติ ฯ และนายนิรันดร ฯ เป็นพี่น้องกัน จึงได้ตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่ำวอย่างละเอียด พบยำเสพติด ไอซ์ของกลาง จำนวน 16 กระสอบ รวมประมาณ 400 กิโลกรัม บรรทุกอยู่บริเวณกระบะหลังรถ โดยมีกล่องและลังใส่พืชผลทางการเกษตรปิดทับอยู่ สอบถามนายนิรันดร ฯ ผู้ต้องหำที่ 1 และนายสันติ ฯ ผู้ต้องหำที่ 2 รับว่ายำเสพติดดังกล่าว ผู้ต้องหำทั้งสองได้ร่วมกันรับจ้างลำเลียงมาจากพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย เพื่อไปส่งให้กับกลุ่มผู้ลำเลียง ยำเสพติดอีกทอดหนึ่ง ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ ในรำคำค่ำจ้าง 200,000 บาท โดยได้รับค่ำจ้างมาแล้ว จำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือจะได้รับเมื่อส่งยำเสพติดเรียบร้อยแล้ว


ตำรวจภูธรภาค 5 จะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาเครือข่ายของผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สรุปผลปฏิบัติการงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรภาค 5 ในห้วงปีงบประมาณ 2560 ( 1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560 ) ผลการจับกุมภาพรวม 29,874 คดี ผู้ต้องหา 31,399 คน

จับกุมข้อหารายสำคัญ 7,333 คดี ผู้ต้องหา 8,318 คน  ของกลาง ยำบ้า 53,461,908 เม็ด ไอซ์ 545 กิโลกรัม

เฮโรอีน 213 กิโลกรัม กัญชำ 28 กิโลกรัม ฝิ่น 208 กิโลกรัมตำรวจภูธรภาค 5 จะดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และติดตามตรวจยึดอำยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการค้ายำเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมต้องมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ต่อไป

 

ข่าว-ภาพ  ฟงหวิน 

ภาพ/ข่าว ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน