ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร . . . นำหน่วยงานราชการ และ พสกนิกรชาวสกลนคร วางพวงมาลาสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องวันพระปิยมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร . . . นำหน่วยงานราชการ และ พสกนิกรชาวสกลนคร วางพวงมาลาสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องวันพระปิยมหาราช

Publish 2017-10-23 11:45:22

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และพ่อค้า ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนน้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ สมาคม ชมรมและอาสาสมัครจังหวัดสกลนครกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องวันปิยมหาราช ที่ลานพระบรมรูปนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระคุณเอนกอนันท์เป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรือง ผาสุขสู่ประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่อารยประเทศต่างๆทั่วโลก และปีนี้ครบรอบ 107 ปี แห่งวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯประวัติความเป็นมาของวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่ เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช" และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น "กรุงเทพมหานคร" ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็น "สำนักพระราชวัง" ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติฉัตร 5 ชั้น ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน


โอกาสนี้เหล่าพสกนิกรชาวสกลนคร แสดงความไว้อาลัยและแสดงจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่าหัว ฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เป็นพระมิ่งขวัญของเหล่าพสกนิกรชาวไทยอยู่ตลอดไป

โดย  ไมตรี   แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน