นายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย . . . ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ร.5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

Publish 2017-10-23 17:55:00

วันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 08.30 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด พนักงานภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม และประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์มาจนถึงปัจจุบัน
นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ นำกล่าวถวายราชสดุดี ความว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการปกครอง, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, การสาธารณสุข


ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า และรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ พสกนิกรชาวไทยจึงได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)