สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี

Publish 2017-10-24 14:34:40

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบอุทกภัยให้สามารถฝ่าฟันสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังทรงห่วงใยพสกนิกร ยังติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้สำรวจความเดือดร้อนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้อย่างเร่งด่วนโดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และได้กล่าวว่า ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนอย่างใกล้ชิด ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิ อีกทั้งได้ติดตามสถานการณ์และพยายามดำเนินการทุกวิธีเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกับให้กำลังใจรวมถึงหาแนวทางการป้องกันอุทกภัยต่อไป โดยมี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและรายงานสถานการณ์ระดับน้ำของพื้นที่อินทร์บุรีว่า ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,598 ล้าน ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้พื้นที่ อ.อินทร์บุรี ได้รับผลกระทบรวม 49 หมู่บ้าน 5,022 ครัวเรือน พื้นที่ทางเกษตร 4,475 ไร่ โดยเฉพาะตำบลน้ำตาลซึ่งเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะและบางส่วนอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้พื้นที่ของตำบลน้ำตาลได้รับผลกระทบรวม 794 ครัวเรือน และมี นางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายก อบต.น้ำตาล ให้การต้อนรับ


ประชาชนชาวอำเภออินทร์บุรี ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลและเป็นพลังใจครั้งสำคัญที่จะแก้ไขวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยจะขอจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนิรันดร์

ภาพ/ข่าว   ณัฏฐนารา  ปานมี    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดสิงห์บุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.ณัฐนารา ปานมี(หน่อย)
HASTAG :