เข้าใจตรงกันนะ..!! จัดหางานหนองคาย เอาจริง ออกชี้แจง พ.ร.ก.หางาน ปี 60 ทำผิด จับปรับ 4- 8 แสนบาท จำคุกสูงสุด 5-10 ปี (คลิป)

Publish 2017-10-27 15:41:55

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอบรมศูนย์แรกรับเข้าทํางานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.61 นี้นายธนวัฒน์ นิลเกตุ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง เนื่องจากเป็นแรงงานที่คนไทยไม่ประสงค์ที่จะทำ ทำให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บางส่วนได้ลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดกระบวนการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง สาเหตุดังกล่าวอาจจะเกิดจากแรงงานต่างด้าวไม่รู้ในข้อกฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายอาจถูกหลอกลวงและบังคับใช้แรงงานที่ก่อให้เกิดการค้ามนุษย์ได้

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ ได้มีความรู้ บทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติต่อลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานหรือความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ลดความขัดแย้งทางสังคมและทางกฎหมาย นายจ้างและลูกจ้าง จะได้รับรู้ข้อกฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีนายจ้าง แรงงานต่างด้าวชาวลาว อาสาสมัครแรงงานต่างด้าวและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน


สำหรับสาระของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 คือการเพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น เช่น ผู้ใดรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ส่วนคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :